235.000

Công Dụng PQA Câu Đằng:

Hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, giúp giảm các triệu chứng của tăng huyết áp

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do tăng huyết áp