226.000

PQA Hoàng Liên Dùng Cho :

Người bị rối loạn tiêu hóa:

  • Đau quặn bụng mót rặn
  • Đi đại tiện nhiều lần trong ngày
  • Phân có máu mũi do lị