Điện thoại tư vấn miễn phí : 0989.259.880 - 0944.824.833

Công ty cổ phần dược phẩm PQA

Địa chỉ: Thửa 99, đường 10, khu Đồng Quàn, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.