267.000

Trẻ em gầy yếu , kém ăn

Suy dinh dưỡng

Rối loạn tiêu hóa,

Ăn uống kém tiêu